Bản đồ sao dạng tròn là gì?

Câu Hỏi Thường GặpDanh mục đơn: Bản đồ saoBản đồ sao dạng tròn là gì?
Nhiênj Nhân viên hỏi 5 năm trước
1 Answers
Nhiênj Nhân viên trả lời 5 năm trước

Biểu đồ tròn là mô hình bản đồ sao mô tả vị trí những hành tinh trên bầu trời tại thời điểm bạn được sinh ra. Bản đồ sao dạng tròn của bạn được chia thành 12 phần – được gọi là 12 cung địa bàn. Các hành tinh trên biểu đồ tròn này phản ánh loại năng lượng mà chúng tạo nên, cách thức mà những nguồn năng lượng đó phát lộ, cũng như các cung địa bàn đại diện cho các lĩnh vực trong cuộc sống hoặc hoàn cảnh tương tác của các nguồn năng lượng đó. Bạn có thể tham khảo cách đọc biểu đồ tròn của bản đồ sao tại đây.