“Cung Mặt Trăng” là gì?

Câu Hỏi Thường GặpDanh mục đơn: Bản đồ sao“Cung Mặt Trăng” là gì?
Nhiênj Nhân viên hỏi 6 năm trước
1 Answers
Nhiênj Nhân viên trả lời 6 năm trước

Mỗi 2 và 1/3 ngày (khoảng 56 giờ), Mặt Trăng di chuyển từ một hành tinh sang hành tinh kế tiếp. Mỗi “chuyến du hành” hết một vòng Hoàng Đạo mất tổng cộng 28 ngày, ngự trị trong mỗi Cung địa bàn – đại diện cho 12 hành tinh trong Hoàng Đạo, trước khi bắt đầu lặp lại một hành trình di chuyển mới.
Nếu Cung Mọc của bạn đại diện cho phần “bên ngoài” của con người bạn, thì có thể nói Mặt Trăng chính là đại diện cho phần “bên trong” hay “khía cạnh xúc cảm” của bạn – tức là cách bạn bày tỏ cảm xúc, và cách mà bạn cảm nhận thấy bất kể bạn có thể hiện điều đó ra ngoài hay không. Đối với hầu hết các nhà Chiêm tinh học, Mặt Trăng cũng đại diện cho trực giác, những mặt yếu đuối từ sâu thẳm bên trong, những nỗi sợ hãi, và những thứ bóp nghẹt trái tim một người. Cũng như trường hợp của Cung Mọc Cung Mặt Trăng của bạn cũng có thể hoàn toàn khác với Cung Mặt Trời, và do đó việc giải mã tử vi hàng ngày dựa theo Cung Mặt Trăng của bạn sẽ có thể đem lại nhiều điều rõ ràng hơn về mặt chiêm tinh học của cá nhân bạn.
Bản báo cáo giải mã bản đồ sao toàn diện của AstroMemo sẽ không chỉ giải mã Cung Mặt Trăng, mà còn cho bạn hiểu được những tác động qua lại của Cung Mặt Trăng với Cung Mặt Trời, Cung Mọc và những yếu tố khác trong bản đồ sao của bạn.