“Cung Mọc” là gì?

Nhiênj Nhân viên hỏi 6 năm trước
1 Answers
Nhiênj Nhân viên trả lời 6 năm trước

Cung Mọc – hay còn gọi là “Thiên Đỉnh” là thuật ngữ hàm chỉ một phần bất kỳ trong 12 phần của vũ trụ nằm ở vị trí cao nhất xét trên đường chân trời phía Đông tại thời điểm bạn sinh ra. Vị trí của Cung Mọc được xác định dựa trên đỉnh của Cung địa bàn thứ nhất trên bản đồ sao chiêm tinh. Việc nắm rõ được giờ sinh của bạn chính là yếu tố quan trọng bậc nhất để xác định được Cung Mọc.
Cung Mọc là một thành tố quan trọng trên bản đồ sao chiêm tinh, vì Cung Mọc đại diện cho cách thức mà bạn thể hiện chính mình ra bên ngoài, cách mà bạn được nhìn nhận và tiếp nhận bởi phần còn lại của thế giới, và “ấn tượng” tổng thể mà bạn tạo ra trên người khác. Thông thường thì một người sẽ có Cung Mọc hoàn toàn khác với Cung Mặt Trời, vì vậy việc hiểu rõ được Cung Mọc của bản thân, và giải mã tử vi hàng ngày dựa theo Cung Mọc đó sẽ giúp bạn tìm ra được những thông tin quan trọng hơn về mặt chiêm tinh học của cá nhân bạn.
 Bản báo cáo giải mã bản đồ sao toàn diện của AstroMemo sẽ không chỉ giải mã Cung Mọc, mà còn cho bạn hiểu được những tác động qua lại của Cung Mọc với Cung Mặt Trời, Cung Mặt Trăng, và những yếu tố khác trong bản đồ sao của bạn.