Khác biệt giữa các loại hình giải mã/báo cáo Chiêm tinh là gì?

Câu Hỏi Thường GặpDanh mục đơn: Bản đồ saoKhác biệt giữa các loại hình giải mã/báo cáo Chiêm tinh là gì?
Nhiênj Nhân viên hỏi 5 năm trước
1 Answers
Nhiênj Nhân viên trả lời 5 năm trước

AstroMemo cung cấp cho bạn 3 dạng báo cáo riêng biệt, dựa trên công trình nghiên cứu và tài liệu ghi chép của các nhà Chiêm tinh học nổi tiếng nhất thế giới. Đầu tiên là dạng giải mã để hiểu về những gì mà bạn đang muốn biết – hiểu hơn về chính bản thân bạn, hiểu một ai đó rõ hơn, thậm chí là tiềm năng của một đứa trẻ. Thứ hai là dạng giải mã dự báo thời gian – như khi bạn muốn tìm ra thời điểm tốt nhất để thay đổi cuộc sống. Thứ ba là giải mã tiềm năng tương hợp của một mối quan hệ – làm sao để hòa hợp với một người nào khác mà bạn quan tâm.