Tôi có cần nhập chính xác tên khai sinh?

Câu Hỏi Thường GặpDanh mục đơn: Bản đồ saoTôi có cần nhập chính xác tên khai sinh?
Nhiênj Nhân viên hỏi 6 năm trước
1 Answers
Nhiênj Nhân viên trả lời 6 năm trước

Bạn không cần thiết nhập chính xác tên khai sinh – nếu bạn không muốn cung cấp thông tin này. Tuy nhiên việc nhập đúng tên sẽ giúp AstroMemo thống kê và trả kết quả báo cáo cho đúng người nhanh chóng hơn.