Tôi có thể lưu lại nội dung báo cáo không? Tôi sẽ nhận bản báo cáo dưới hình thức nào? Nếu tôi muốn chia sẻ nội dung đó với người khác thì có được không?

Câu Hỏi Thường GặpDanh mục đơn: Bản đồ saoTôi có thể lưu lại nội dung báo cáo không? Tôi sẽ nhận bản báo cáo dưới hình thức nào? Nếu tôi muốn chia sẻ nội dung đó với người khác thì có được không?
Nhiênj Nhân viên hỏi 6 năm trước
1 Answers
Nhiênj Nhân viên trả lời 6 năm trước

AstroMemo hỗ trợ việc lưu trữ nội dung giải mã bản đồ sao cá nhân và các loại hình báo cáo khác trực tuyến, và bạn có thể truy xuất trở lại nội dung giải mã này bất cứ lúc nào, lưu trữ về thiết bị cá nhân, in ấn hay gửi cho bạn bè. Sẽ tốt hơn nếu người mà bạn muốn hòa hợp cũng được biết về bạn và cách để họ tìm kiếm sự hòa hợp với bạn đúng không? Nội dung giải mã của bạn sẽ hoàn toàn được bảo mật và chỉ duy nhất bạn được truy xuất vào thông qua tài khoản cá nhân riêng biệt với mật khẩu bảo vệ.
Khi bạn chọn giải mã báo cáo hoàn chỉnh, AstroMemo có những lựa chọn sau: đọc trực tiếp bản báo cáo chi tiết toàn diện về bản đồ sao của bạn dưới dạng tài liệu điện tử bảo mật; hoặc bản in đóng bìa có dấu xác nhận và niêm phong được gửi đến địa chỉ yêu cầu (trong phạm vi Việt Nam). Ngoài ra bạn cũng có thể chọn thêm dịch vụ hỗ trợ giải đáp trực tiếp các thắc mắc từ đội ngũ của AstroMemo, để đảm bảo rằng bạn không còn vướng mắc về bất cứ chi tiết nào trong bản báo cáo giải mã bản đồ sao của mình.